2023-05-05

Prodotti

Artigiano washi Asai Chorakuen

Kyozome Washi.Kyo=Kyoto, Zome(Some)=Tinto. Cioè washi tinte in metodo di Kyoto.Ci sono i metodi di Kyoto e Edo (Tokyo).N...
AD