giardino

Pruno rosso

Fiori di pruno rosso

Giardino Narita

Il giardino di Naritasan Shinshoji
AD